Get Adobe Flash player

* ogrody * skwery * publiczne przestrzenie zielone *

W kilku słowach:

Tworząc przestrzenie zielone dokładamy wszelkich starań, by były to miejsca pozostające w naturalnej harmonii z otoczeniem oraz sztuką ogrodniczą. Zwracamy baczną uwagę, by stały się elementami przestrzeni nacechowanymi indywidualnością, oddającymi preferencje oraz oczekiwania inwestora.

Nasze projekty i wizualizacje pozwalają na optyczne zobrazowanie koncepcji zagospodarowania terenu, z uwzględnieniem odmienności charakteru i przeznaczenia mającej powstać zielonej oazy.

Budowa i utrzymania terenów zielonych

Garden System oferuje:

  • projektowanie przestrzeni zielonych - wizualizacje, rysunki koncepcyjne, kalkulacje kosztów, zestawienia materiałowe,
  • urządzanie przestrzeni zielonych - przygotowanie terenu, roboty ziemne, zakładanie trawników, nasadzenia roślin, budowę elementów małej architektury, alejek, ścieżek ogrodowych, palisad, murków, obrzeży, budowę elementów drewnianych w ogrodzie, prace brukarskie i kamieniarskie, budowę oświetlenia ogrodowego.
  • całoroczną pielęgnację przestrzeni zielonych - koszenie, aerację, nawożenie, odchwaszczanie, opryski, cięcia formujące i sanitarne roślin, utrzymanie sanitarno-porządkowe terenu,
  • zimowe utrzymywanie terenów,
  • sprzedaż ziemi, torfu, kory, żwiru.

POSIADAMY UPRAWNIENIA DO WYKONYWANIA ZABIEGÓW OPRYSKÓW Z UŻYCIEM ŚOR,
ZGODNIE Z WYMOGAMI USTAWY Z DNIA 8 MARCA 2013 ROKU O ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN