Get Adobe Flash player

* oczka wodne * kaskady * fontanny dry plaza * fontanny pływające * fontanny klasyczne * ścianki wodne *

W kilku słowach:

Instalacje techniczne oraz systemy filtrujące pracujące w środowisku wodnym narażone są na ciągłe działanie czynników mechanicznych oraz biologicznych. Wymagają okresowej kontroli, oczyszczania oraz konserwacji. Bieżąca obsługa obiektów wodnych jest wymogiem i gwarancją trwałości oraz długotrwałej bezawaryjnej pracy układu.

Zbiorniki wodne należy okresowo poddawać procesom mechanicznego oczyszczania, poprzez usuwanie nadmiaru glonów, szlamu lub innych zanieczyszczeń powodujących zabrudzenie wody. Stosujemy profesjonalne metody odsysania zanieczyszczeń mechanicznych, biologicznych oraz brudnej wody przy użyciu specjalistycznego sprzętu.

Stabilizacja parametrów fizyko-chemicznych wody to istotny element procesu oczyszczania zbiorników wodnych oraz obiektów architektury wodnej. Utrzymywanie na optymalnym poziomie: pH, twardości wody, stopnia natlenienia, czy zawartości biogenów decyduje o sprawności procesów samooczyszczania oraz hamowaniu ponownego wzrostu niepożądanych organizmów.

Garden System oferuje:

  • pomiar i stabilizowanie parametrów wody,
  • czyszczenie i konserwację systemów filtrujących,
  • usuwanie glonów, szlamu oraz innych zanieczyszczeń ze zbiorników wodnych,
  • zapewnianie czystości sanitarnej obiektów wodnych,
  • serwis techniczny instalacji wodnych.

Wykonujemy prace związane z czyszczeniem filtrów, wymianą wkładów, oczyszczeniem układów pompowych z zanieczyszczeń mechanicznych i osadów mineralnych.

Serwis oczek wodnych i fontann

STOSUJEMY WYŁĄCZNIE MARKOWE I PRZYJAZNE ŚRODOWISKU PRODUKTY
DO CZYSZCZENIA I STABILIZACJI WODY