Get Adobe Flash player

* ogrody * parki * skwery * pasy drogowe * tereny inwestycyjne *

W kilku słowach:

Drzewa i krzewy w naszym otoczeniu wymagają szczególnej troski i dbałości, by mogły cieszyć swym widokiem wiele lat. Prawidłowa pielęgnacja i cięcie roślin jest niezwykle ważne dla ich prawidłowego wzrostu i rozwoju oraz wymaga specjalistycznej wiedzy i użycia profesjonalnych narzędzi.

Czasem usunięcie rośliny staje się koniecznością z uwagi na jej stan zdrowotny, występującą infrastrukturę techniczną lub planowaną inwestycję. Prace takie należy zawsze wykonywać zgodnie ze sztuką ogrodniczą oraz literą prawa.

Specjalistyczne usuwanie drzew wykonujemy profesjonalnie, szybko i bezpiecznie, mając do dyspozycji wykwalifikowaną kadrę posiadającą długoletnie doświadczenie w pracach prowadzonych również na terenach objętych opieką konserwatorską.

Garden System oferuje:

  • pielęgnację drzew i krzewów, cięcia sanitarne i techniczne, formowanie koron,
  • nasadzenia dużych drzew,
  • specjalistyczną wycinkę drzew, usuwanie karp, również metodą wysokościową-alpinistyczną,
  • opracowania dendrologiczne, inwentaryzację gatunkową drzew i krzewów, ustalanie stanu zdrowotnego roślin, uwarunkowania formalno-prawne dla inwestycji, szacowanie ilościowe i wartościowe drzew,
  • pomoc formalną, przygotowywanie wniosków o wydanie decyzji na usunięcie drzew lub krzewów.

Usługi dendrologiczne

PILARZE Z CARTYFIKATAMI, INSPEKTOR NADZORU TERENÓW ZIELONYCH,
INŻYNIER OCHRONY ŚRODOWISKA